De oude Hangarfoto001Ver buiten de huidige Airport Eindhoven ligt nog een oude
hangar van het voormalige vliegveld Welschap.
Inmiddels is deze hangar omgeven door moderne woon-
wijken. Het gebouw is sterk in verval, maar de oude functie
is nog duidelijk herkenbaar. In de loop van de tijd is het
een dankbaar object geworden voor het beoefenen van de
graffitikunst. Deze fotoserie geeft een indruk van de staat
van verval in september 2006.